Penjelasan Tentang Zakat Lengkap

Penjelasan Tentang Zakat Lengkap

Penjelasan Tentang Zakat Lengkap

Penjelasan Tentang Zakat Lengkap
Penjelasan Tentang Zakat Lengkap

 

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.
Allah berfirman “Pungutlah zakat dari mereka dengan zakat itu kamu membersikan dan mensucikan mereka”. (Q.S: At-Taubah: 103).

Sedangkan menurut istilah, zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib di keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya (An-Nisa’:77) karena telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun islam, dan pendayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Secara umum zakat di kelompokkan menjadi dua, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat terbagi atas dua tipe yakni:

Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar Zakat ini setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat Maal (Harta)

Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.
Yang berhak menerima:
· Fakir Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
· Miskin Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
· Amil Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
· Muallaf Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya
· Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
· Gharimin Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
· Fisabilillah Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
· Ibnus Sabil Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan

Hikmah Hukum di Wajibkan Zakat

a. Semakin menyadarkan orang-orang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat.
b. Dengan adanya zakat kontemporer maka disisi lain akan lebih banyak fakir miskin yang dapat tertolong.

Tata Cara Serah Terima Zakat

Dalam serah terima zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah harus di awali dengan niat oleh muzakki(orang yang berzakat) dan doa oleh orang yang menerima(mustahiq) atau amil zakat.
Niat zakat ada dua, niat zakat harta dan niat zakat fitrah, dan orang yang menerima zakat atau amil zakat mengucapkan doa.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/bacaan-teks-khutbah-nikah-bahasa-arab-latin-dan-terjemahannya/

7 kerajaan islam di indonesia dan penyebarannya

7 kerajaan islam di indonesia dan penyebarannya

7 kerajaan islam di indonesia dan penyebarannya

7 kerajaan islam di indonesia dan penyebarannya
7 kerajaan islam di indonesia dan penyebarannya

Setelah islam tesebar luas di bumi Indonesia dan banyaknya raja yang memeluk agama islam, akhirnya berdirilah kerjaan –kerajaan islam nusantara.

mesjid menara kudus merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan islam di indonesia. Nah dalam artikel kali ini saya ingin mengupas tentang sajarah singkat kerajaan islam di Indonesia, apa saja itu, untuk lebih jelasnya simak uraian berikud ini.

kerajaan islam di Indonesia

Sebenarnya masih banyak lagi kerjaan islam di Indonesia yang berperan menyebarkan agama islam di nusantara, akan tetapi dalam artikel kali hanya menjelaskan 7 kerjaan saja, yaitu :

Kerjaan islam samudra pasai

Kerajaan samudra pasai yang terletak di Sumatra merupakan kerajaan islam pertama di Indonesia yang berdiri pada pertengahan abad 13 M . adapun raja pertama kerjaan samudra pasai yaitu merah silu yang kemudian diberi gelar malikus saleh oleh syeikh ismail dari mekah. Namun akhirnya kerajaan samudra pasai dan berhasil di duduki oleh portugis pada tahun 1521 M dan berhasil direbut kembali pada tahun 1542 M. yang akhirnya berubah menjadi kerajaan aceh raja pertama kerjaan aceh yaitu sultan Ali mugayat syah.

Kerajaan Aceh Darussalam

Kerjaan Aceh Darussalam dididirikan pada tahun 1542 M, atau abad ke 15 M. puncak kejayaan kerjaan aceh Darussalam pada masa pemerintahan sultan iskandar muda, yang memimpin kerajaan aceh selama 30 tahun dari tahun 1608-1673 M. saat itu malaka dan samudra pasai di jadikan sebagai pusat perniagaan dan pusat penyiaran agama islam. Di anrara mubalig yang paling terkenal pada saat itu adalah syeikh nurudin ar raniri, sampai sekarang namanya di abadikan sebagai nama suatu perguruan tinggi islam aceh yaitu IAIN Ar Raniri

kerajaan demak

Kerajaan demak didirikan oleh raden patah pada tahun 1500 M. pendukung terbesar berdirinya kerajaan demak adalah para mubalig yang disebut Wali songo.

Kemudian didirikan mesjid agung demak sebagai tempat perkumpulan para ulama atau pusat penyiaran islam di pulau jawa.

Adapun tempat yang dijadikan para ulama bermusyawarah adalah serambi mesjid agung demak.

Para ulama yang menyebarkan islam di tanah jawa yang akhirnya disebut wali songo (Sembilan wali ) sebagai berikut:

#1. Maulana malik Ibrahim (maulana maghribi) beliau berasal dari turki, seorang ulama dan ahli dibidang tata Negara, beliau wafat di gresik pada tahun 1419

#2. Raden rahmad (sunan ampel) beliau adlaah ulama yang sangat di hormati oleh raja majapahit dari itulah beliau di berikan kebebasan untuk menyebarkan agama islam di pulau jawa

Artikel terkait liannya : Hukum beriman kepada malaikat dan sifat malaikat beserta fungsi malaikat yang terdapat di dalam Al-Qur’an

#3. Makdum Ibrahim (sunan bonang) putra raden rahmat, wayang merupakan media yang beliau gunakan dalam berdakwah

#4. Raden paku (sunan giri) beliau mendirikan pesantren-pesantren untuk golongan rakyad lemah, beliau ahli dalam pemerintahan dan kesenian yang menciptkana tambang pocong asmarada

#5. syarif hidayatullah (sunan gunung jati) beliau yang mengukuhkan islam sebagai ketatanegaraan kerajaan cerebon

#6. ja’far shadiq (sunan kudus) beliau merupakan ulama yang tegas serta istiqomah beliau juga masih keturunan sayyidina ali bin abi thalib

#7. Reden prawata ( sunan muria ) beliau adalah putra dari sunan kalijaga, beliau berdakwah melalui seni budaya , beliau wafat dimuria

#8. Raden syarifudin ( sunan derajat) beliau adalah putra sunan ampel yang berdakwahnya banyak di daerah gresik. Dalam berdakwah ia menciptkan gending pengkur.

#9. Raden mas syahid (sunan kalijaga) beliau berdakwah melalui seni budaya masyarakat setempat yaitu wayang yang isi ceritanya sesuai dengan islam.

Kerajaan pajang

Sultan petama kerjaan pajang bernama jaka tingkir yang kemudian bergelar sultan hadiwijaya. Kerajaan pajang adalah kelanjutan dari kerajaan islam di demak.

Setelah meninggalnya sultan hadwijaya, kerjaan pajang dipindahkan ke mataram dan juga akhirnya wilayah pajang dikuasai mataram

Kerjaan islam mataram

Kerajaan islam mataram diperintah oleh senopati sampai tahun 1600 M. setelah ia meninggal digantikan oleh putranya yang bernama seda ing krapyak yang mmerinah sampai tahun 1613 M dan akhirnya digantikan oleh putranya yang bernama sultan agung sampai tahun 1646 M. kerajaan mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu kesultanan Yogyakarta , pukualam, kasunanan Surakarta, dan mangkunegara.

Kerajaan islam Cirebon

Kerajaan islam Cirebon merupakan kerajaan islam pertama di jawa barat yang didirkan oleh sunan gunung jati dan akhirnya di gantikan oleh putranya yang bernama hasanudin, nama sunan gunung jati sampai sekarang di abadikan sebagai nama perguruan tinggi islam yaitu IAIN sunan gunung jati.

Kerajaan islam banten

Pada awalnya banten merupakan daerah kekuasaan kerjaan pajajaran. Setelah pajajaran mengadakan hubungan dengan pertugis untuk membendung melusnya kekuasan demak pada tahun 1526 M. sultan trenggono mengutus faletehan untuk merebut banten dan akhirnya berhasil dengan gemilang. Akhirnya kekuasaan di serahkan kepada anaknya yang bernama sultan hasanudin.

Baca juga: 

tanda, manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat

tanda, manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat

tanda, manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat

tanda, manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat
tanda, manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat

tanda-tanda beriman kepada malaikat dapat dilihat dari sikap dan perilaku sahari-hari di antaranya yakni:

  • menyakini dalam hati bahwa malaikat merupakan makhluk gaib yang lebih dahulu diciptkan allah.swt dari pada manusia.
  • Menyakini dalam hati bahwa malaikat itu memiliki sifat seperti hidup di alam gaib, maksum , tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum,senantiasa bertasbih kepada allah.swt di sepenjang siang maupun malam.
  • Menyakini bahwa allah.swt telah memberikan tugasyang berbeda-beda untuk para malaikat
  • Manyakini bahwa segala amal perbuatan yang kita lakukan sehari-hari tidak lepas dari penglihatan allah.swt maka hendaknya kita harus selalu berhati-hati sebelum bertindak
  • melakukan perbuatan yang mencerminkan beriman kepada malaikat yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menajauhi segala larangannya.

manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat

manfaat dan fungsi beriman kepada malikat, yaitu diantaranya:

tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat – manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat serta cara menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sahari-hari
tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat – manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat serta cara menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sahari-hari

manfaat beriman kepada malaikat antara lain:

#semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan allah. Swt

#bersyukur kepada allah. Swt Karena telah meciptkan para malaikat untuk mebantu kehipan dan kepetingan manusia dan jin

#manumbuhkan cinta kapada amal salih, karena mengetahui ibadah para malaikat

#merasa takud bermaksit karena meyakini semua amal pebuatan tersebut tidak akan terlepas dari malaikat atid

#cinta kepada malaikat karena kedekatannya ibadahnya kepada allah.swt dan kerana meraka selalu membantu dan mendoakan kita

fungsi beriman kepada malaikat antara lain:

#selalu melakukan perbuatan baik karena dirinya sealu di awasi oleh malaikat

#berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada allah.swt serta berlomba-lomba dalam kebaikan

#meningkatkan keikhlasan , keimanan, adn kedisiplinan kita untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat

#selalu berpikir dan bati-hati dalam melaksanakan setiap perbutan kerena tiap perbuatan baik yan baik maupun yang buruk akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

#menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari
Tanda penghayatan terhadap sesuatu bisanya decerminkan pada sikap dan perialaku sehari-hari adapun ha-hal yang mecerminkan iman kepada malaikat antara lain:

#senantiasa beramal saleh dan taat pada allah.swt

#bekerja keras demi pruduktivitas dan yakin akan medapatkan perlindungan dari allah.swt

#memurnikan ajaran islam, memantapkan tauhid dan menjauhi tahayul

#menjauhi dan mecegah diri sendiri keluarga lingkungan dari perbuatan yang dilarang allah.swt

#waspada dan mawas diri kerena merasakan kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasinya

#jujur dan menyakini bahwa kelak akan memper tanggung jawabkan semua perbuatannya dihadapan allah.swt di akhirat kelak.

Nah, sekarang kamu sudah tahu bukan tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat – manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat serta cara menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sahari-hari

Kita wajib mempercayai adanya malaikat karna termasuk rukun iman yang ke-2, dengan menyakini bahwa malaikat itu ada semoga keimana dan ketakwaan kita kepada allah.swt semakin bertambah.

Sumber: https://www.catatanmoeslimah.com/2018/09/kumpulan-bacaan-sholawat-nabi-muhammad-saw.html

peranan umat islam dalam kehidupan bangsa Indonesia

peranan umat islam dalam kehidupan bangsa Indonesia

peranan umat islam dalam kehidupan bangsa Indonesia

peranan umat islam dalam kehidupan bangsa Indonesia
peranan umat islam dalam kehidupan bangsa Indonesia

Peran umat islam terhadap kehidupan bangsa Indonesia melalui beberapa tahapan atau fase diantaranya:

pada masa penjajahan

Peran penting umat islam di Indonesia selain menuntun masyarakat kepada agama yang benar juga berperan dalam mempertahankan dan membangun Negara kesatuan republic Indonesia.

Seperti halnya saat Indonesia akan memproklamsikan kemerdekaannya dari tangan penjajah pada tanggal 17 agustus 1945 M. musuh-musuh Indonesia masih berkeinginan untuk menggagalkan arti proklamasi pada saat itu rais akbar NU dan KH. Hasyim asy’ari menyerukan resulasi jihad, dengan hal itu semangat umat islam dalam membela kemerdekaan berkobar di seluruh Indonesia.

pada masa mempertahankan kemerdekaan

Perjuangan umat islam bukan hanya sebatas merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, namun antra peran penting umat islam lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu

  • pada tahun 1960 para aktivis islam yang tergabung dalam organisasi masa dan partai berusaha mencegah gagasan nasakom
  • mengusulkan pembubaran PKI pada tahun 1965 untuk menyelamatkan pancasila dan kesatuan bangsa
  • mempelopori pembentukan “front pancasila”

mendirikan organisasi sosial dan lembaga –lembaga pendidikan antra lain:

Mejelis ulama Indonesia (MUI)

MUI didirikan pada tanggal 26 juli 1975, guna memberikan suatu pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah

Nahdahatul Ulama (NU)

NU – nahdahatul ulama bergerak di bidang pendidikan dan dakwah terutama dalam pembinaan pesantren – pesantren di indonesia

Muhammadiyah

Didirikan pada tanggal 18 november 1912 . muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan dan kemasyarakatan , mendirikan sekolah –sekolah umum, sekolah sekolah agama dan mendirikan panti asuhan serta rumah sakit.

organisai mahasiswa dan pelajar islam

Oranisasi mahasiswa islam di Indonesia antara lain: pergerakan mahasiswa muslim Indonesia (PMII) , himpunan mahasiswa islam (HMI) dan ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM). Adapun organisasi pelajar islam Indonesia antara lain: pelajar islam Indonesia (PII) , ikatan pelajar muhammadiyah (IMM), ikatan pelajar nahdatul ulama (IPNU) dan ikatan pelajar putri nahdatul ulama (IPPNU). Dan lain sebagainya.

peran pada masa pembangunan

Sumbangan atau peran umat islam selain bentuk fisik dan mempertahankan kemerdekaan, umat islam juga melakukan perkembangan baik pribadi , organisasi lama , maupun lembaga-lembaga pendidikan islam.hal itu dilakukan untuk membantu mewujudkan tujuan nasional , yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk pengembangan pendidikan termasuk pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan islam lainnya.

Pesantren merupakan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam nenamkan nilai karakter watak dan karakter bangsa Indonesia. Seluruh lembaga pendidikan islam tercakup pendidikan pesantren. Oleh karena iut, pesanren juga dapat disebut sebagai perguruan agama islam.

Nah sekarang kamu sudah tahu bukan peranan umat islam dalam kehidupan bangsa Indonesia

Sebagai warga Negara kesatuan bangsa kita sepatutnya selalu berjuang untuk membangun Negara kita ini untuk membebaskan dari kebodohan, saling menghargai satu sama lain, toleransi dan selalu menjaga keutuhan NKRI.

Dari sejarah singkat dan peran serta umat islam di Indonesia dari mulai zaman penjajahan – fase perkembangan – hingga fase pembangunan sekarang banyak sekali peran serta umat islam di Indonesia hal ini tidak akan lepas dari tuan guru-guru kita yang telah berjuang dari masa kemasa untuk membangun keutuhan NKRI bukan merusak apalagi memecah belah NKRI, untuk itu mari kita jaga rasa saling melindungi dari fitnah-fitnah luar yang berusaha merusak Negara Indonesia tercinta ini.

Sumber: https://www.catatanmoeslimah.com/2016/05/30-doa-doa-harian-terlengkap-beserta-artinya.html

KISAH NABI ISMAIL AS

KISAH NABI ISMAIL AS

KISAH NABI ISMAIL AS

KISAH NABI ISMAIL AS
KISAH NABI ISMAIL AS

Ibrahim Dan Istrinya

Sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah, isterinya dan Hajar, dayangnya di tempat tujuannya di Palestin. Ia telah membawa pindah juga semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehinya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir.

Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a.berkata:

Pertama-tama yang menggunakan setagi (setagen) ialah Hajar ibu Nabi Ismail tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim a.s. tetapi belum juga hamil. tetapi walaubagaimana pun juga akhirnya terbukalah rahsia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail a.s. Dan sebagai lazimnya seorang isteri sebagai Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahawa Nabi Ibrahim a.s. lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sgt gembira dengan puteranya yang tunggal dan pertama itu, hal ini yang menyebabkan permulaan ada keratakan dalam rumahtangga Nabi Ibrahim a.s. sehingga Siti Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Siti Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim a.s. supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat.

Untuk suatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim Allah s.w.t. mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah isterinya dipenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail puteranya bersama ibunya akan di tempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan.

Maka dengan tawakkal kepada Allah berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan tiga hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghembur-hamburkan debu-debu pasir.

Ismail dan Ibunya Hajar Ditingalkan di Makkah

Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang memenatkan tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Makkah kota suci dimana Kaabah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama puteranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering . Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim memohon belas kasihnya, janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu, tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon dan tidak terlihat pula air mengalir, sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar merasa tidak tergamak meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama puteranya yang sangat disayangi akan tetapi ia sedar bahwa apa yang dilakukan nya itu adalah kehendak Allah s.w.t. yang tentu mengandungi hikmat yang masih terselubung baginya dan ia sedar pula bahawa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dan segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar :

“Bertawakkallah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-Nya, percayalah kepada kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini dan Dialah yang akan melindungi mu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguh kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tergamak meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama puteraku yang sangat ku cintai ini. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah Yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungan-Nya. Rahmat dan barakah-Nya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya-Allah.”

Mendengar kata-kata Ibrahim itu segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim dan dilepaskannyalah beliau menunggang untanya kembali ke Palestin dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang sedang menetak. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya keetika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestin di mana isterinya Sarah dengan puteranya yang kedua Ishak sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan barakah serta kurniaan rezeki bagi putera dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Ia berkata dalam doanya:” Wahai Tuhanku! Aku telah tempatkan puteraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumah-Mu { Baitullahil Haram } di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia agar mrk mendirikan solat dan beribadat kepada-Mu. Jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mrk dan berilah mrk rezeki dari buah-buahan yang lazat, mudah-mudahan mrk bersyukur kepada-Mu.”

Mata Air Zamzam

Sepeninggal Nabi Ibrahim tinggallah Hajar dan puteranya di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungan-Nya. Bekalan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim. Maka mulailah terasa oleh Hajar beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya. Ia masih harus meneteki anaknya, namun air teteknya makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan .Anak yang tidak dapat minuman yang memuaskan dari tetek ibunya mulai menjadi cerewet dan tidak henti-hentinya menangis. Ibunya menjadi panik, bingung dan cemas mendengar tangisan anaknya yang sgt menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri serta lari ke sana ke sini mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dpt meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya, namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari harwalah menuju bukit Shafa kalau-kalau ia boleh mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya disitu, kemudian dari bukit Shafa ia melihat bayangan air yang mengalir di atas bukit Marwah dan larilah ia berharwahlah ke tempat itu namun ternyata bahawa yang disangkanya air adalha fatamorangana {bayangan} belaka dan kembalilah ke bukit Shafa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan hajat hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi, Hajar mundar-mundir berlari sampai tujuh kali antara bukit Shafa dan Marwah yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa penat dan hampir berputus asa.

Diriwayatkan bahawa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa kecuali dari rahmat Allah dan pertolongan-Nya datanglah kepadanya malaikat Jibril bertanya:” Siapakah sebenarnya engkau ini?” ” Aku adalah hamba sahaya Ibrahim”. Jawab Hajar.” Kepada siapa engkau dititipkan di sini?”tanya Jibril.” Hanya kepad Allah”,jawab Hajar.Lalu berkata Jibril:” Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Dzat Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah puteramu kepada-Nya.”

Kemudian diajaklah Hajar mengikuti-nya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah .Itulah dia mata air Zamzam yang sehingga kini dianggap keramat oleh jemaah haji, berdesakan sekelilingnya bagi mendapatkan setitik atau seteguk air daripadanya dan kerana sejarahnya mata air itu disebut orang ” Injakan Jibril “.
Alngkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir puteranya dengan air keramat itu dan segera pula terlihat wajah puteranya segar kembali, demikian pula wajah si ibu yang merasa sgt bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada puteranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada.

Mancurnya air Zamzam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkhemah di sekitar Makkah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, nescaya dibawanya terdapat air, maka diutuslah oleh mrk beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada, kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zamzam dan keadaan Hajar bersama puteranya. Segera sekelompok suku Jurhum itu memindahkan perkhemahannya ke tempat sekitar Zamzam ,dimana kedatangan mrk disambut dengan gembira oleh Hajar karena adanya sekelompok suku Jurhum di sekitarnya, ia memperolehi jiran-jiran yang akan menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan di dalam hidupnya berduaan dengan puteranya saja.

Hajar bersyukur kepada Allah yang dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu cenderung datang meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia ditinggalkan sendirian oleh Ibrahim.

Nabi Ismail Sebagai Qurban

Nabi Ibrahim dari masa ke semasa pergi ke Makkah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada puteranya yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu rungsing bila mengenangkan keadaan puteranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pengaulan umum.
Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya Nabi Ibrahim a.s. mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail puteranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah , maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk sejurus termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikurniai seorang putera yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan ,seorang putera yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh si ayah , seorang putera yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyampung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan qurban dan harus direnggut nyawa oelh tangan si ayah sendiri.

Namun ia sebagai seorang Nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah ,menjalankan segala perintah-Nya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, isteri, harta benda dan lain-lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya, apa pun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu.
Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud:” Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanatkan risalahnya.” Nabi Ibrahim tidak membuang masa lagi, berazam {niat} tetap akan menyembelih Nabi Ismail puteranya sebagai qurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya.Dan berangkatlah serta merta Nabi Ibrahim menuju ke Makkah untuk menemui dan menyampaikan kepada puteranya apa yang Allah perintahkan.

Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sgt taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini tanpa ragu-ragu dan berfikir panjang berkata kepada ayahnya:” Wahai ayahku! Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya-Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu , agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah, kedua agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya, ketiga tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah perlaksanaan penyembelihan agar menringankan penderitaan dan rasa pedihku, keempat dan yang terakhir sampaikanlah salamku kepada ibuku berikanlah kepadanya pakaian ku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putera tunggalnya.”Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata:” Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah.”

Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba. Diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah puteranya ke parang yang mengilap di tangannya, seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan di lakukan . Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul dileher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan.

Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pergorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pergorbanan puteranya. untuk berbakti melaksanakan perintah Allah sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan, sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak lut memotong lehernya, berkatalah ia kepada ayahnya:” Wahai ayahku! Rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku, cubalah telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku.”Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail walau ia telah ditelangkupkan dan dicuba memotong lehernya dari belakang.

Dalam keadaan bingung dan sedih hati, karena gagal dalam usahanya menyembelih puteranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firmannya:” Wahai Ibrahim! Engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu, demikianlah Kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikkan .”Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher puteranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berqurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia.

Sumber: https://www.catatanmoeslimah.com/

DOA AGAR SEGERA HAMIL DAN DIKARUNIAI ANAK YANG SHOLEH

DOA AGAR SEGERA HAMIL DAN DIKARUNIAI ANAK YANG SHOLEH

DOA AGAR SEGERA HAMIL DAN DIKARUNIAI ANAK YANG SHOLEH

DOA AGAR SEGERA HAMIL DAN DIKARUNIAI ANAK YANG SHOLEH
DOA AGAR SEGERA HAMIL DAN DIKARUNIAI ANAK YANG SHOLEH

Setiap pasangan pasti mengharapkan kehadiran seorang anak dari hasil pernikahannya.

Pasangan Suami Istri

Beberapa pasangan yang beruntung pasti mudah bagi mereka untuk mendapatkan bayi yang dinanti-nanti. Namun, tak jarang pula kita ketahui bahwa beberapa pasangan mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan.

Meskipun sudah berusaha hingga mengunjungi dokter spesialis, kamu dan pasangan juga perlu melibatkan tuhan dalam hal ini. Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Bukan sekedar doa biasa, doa yang kamu ucapkan akan lebih baik jika berdasarkan hadis dan Alquran.

Sebelum membaca do’a / niat :
ﺍَﻋُﻮْﺫُﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴْﻢِ
“a’uudhu billahi minasy syaithaa nirra jiim”
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ
“bismillahirrahmaa nirrahiim ”

Doa Nabi Ibrahim as. saat Belum memiliki Anak :

ﺭَﺏِّ ﻫَﺐْ ﻟِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ
” Robbi hablii minasy syoolihiin “

Yang artinya :
” Ya tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang – orang yang sholeh “.
(QS. As shaffat : 100)

Dalam riwayatnya, istri nabi ibrahim yaitu sarah adalah seorang yang mandul dan usianya sudah lanjut, berkat doa tersebut, nabi ibrahim as. dianugerahi anak yang sholeh yakni nabi ishak as. Dari istrinya sarah, dan nabi ismail as. Dari istrinya hajar.

Doa Nabi Zakaria a.s. saat memohon Diberikan anak yang Sholeh :

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺟِﻨَﺎ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّﺓَ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ
” robbanaa hablanaa min azwaa jinaa wadhurriyyaa tinaa khurra ta a’yuniw waj’alnaa lilmuttakhiina imaamaan “.

Yang artinya :
” Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang – orang yang bertakwa “.
(QS. Al furqan : 74).
&
ﺭَﺏِّ ﻻَﺗَﺬَﺭْﻧِﻰْ ﻓَﺮْﺩًﺍ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴْﻦَ
” robbi latadhar nii fardan wa angta qhoirul waari tsiin “.

Yang artinya :
” wahai tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat) dan engkaulah jua sebaik – baik yang mewarisi “.
(QS. Al anbiya :89)

Istiqomah

Dalam sebuah hubungan suami istri, pastinya ingin untuk segera di berikan anak atau keturunan, untuk itu tidak ada salahnya untuk kita memohon kepada allah swt agar kita diberikan keturunan, tentunya keturunan yang sholeh sholeha yang baik untuk dunia maupun akhirat.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/