Peran Pemerintah Pusat

 Peran Pemerintah Pusat

 1. Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankam pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Presiden Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan,presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai  berikut:

 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945:
 2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
 3. Menetapkan peraturan pemerintah;
 4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam kegentingan memaksa;
 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

 1. Memegang kekuasaan yant tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
 3. Menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
 4. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
 5. Menerima penempatan duta negara lain;
 6. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
 7. Memberi amnesti dan aabolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
 8. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormataan yang diatur dengan undang-undang;
 9. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nesihat dan pertimbangan kepada presiden.

Sumber :

https://jilbabbayi.co.id/lithuania-akan-larang-penggunaan-perangkat-lunak-kaspersky/